Anna Shukeylo
   
       
 

Hudson Heights (Figment 6)

9" x 12"
acrylic and graphite on panel

 

Hudson Heights (Figment 8)

14" x 11"
acrylic on board

 

Hudson Heights (Figment 10)

8 " x 10"
acrylic sand and fabric collage on panel

Hudson Heights (Figment 5)

8" x 10"
acrylic, sand and oil pastel on panel

Hudson Heights (Figment 11)

6" x 6"
acrylic and sand on panel

Cherry Hill (Figment 1)

8" x 10"
acrylic and graphite on panel

 

Fontanka (Figment 1)

6" x 6"
acrylic and sand on panel

 

Cherry Hill (Figment 3)

5.5 " x 7.5"
acrylic and fabric on paper

 

Hudson Heights (Figment 1)

8" x 10"
acrylic and fabric on panel

Hudson Heights (Figment 9)

11" x 14"
acrylic and sand on panel

 

Hudson Heights (Figment 7)

8 " x 10"
acrylic and sand on panel

 

Hudson Heights (Nocturne 30)

9" x 12"
acrylic and sand on panel

Florence (Nocturne 1)

8" x 10"
acrylic on panel

 

Hudson Heights (Nocturne 27)

8" x 8"
acrylic on board

 

Hudson Heights (Nocturne 32)

8 " x 8"
acrylic and varnsih on panel

LES (Nocturne 1)

11" x 14"
acrylic and sand on panel

Hudson Heights (Nocturne 21)

10" x 8"
acrylic and sand on panel

 

 

 

 

Hudson Heights (Nocturne 26)

8" x 8"
acrylic and sand on panel

 
 
HOME